Select country and language

other countries (English)

MIDDLE-EAST NORTHAFRICA
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
NORTH AMERICA
LATIN AMERICA

Trang chủ >News

Thiết bị Zoomlion tham gia các dự án điện gió tại Việt Nam

2021-11-10

Công ty Zoomlion Việt Nam hợp tác với hai công ty IBS và công ty MA-SBTC VN tham gia các dự án điện gió lớn tron g nước.

Photos
Chia sẻ